Salsa Libre Academia - zaplesite v enosti duha, duse in telesa !!!

Capoeira energy

CAPOEIRA ENERGY

Prebudimo energijo notranjega bojevnika ! 

Vadba temelji na kombinaciji preprostih energetskih vaj in osnovnih principov plesno – borilne veĆĄčine Capoeire ter nekaterih  drugih borilnih veĆĄčin.
Vadba omogoča poglobljeno zavedanje samega sebe in svojega telesa, celostno premagovanje blokad ter  pripomore k boljĆĄemu psihofizičnemu počutju.

 

Na sploĆĄno o capoeiri:
Capoeira je brazilska plesno-borilna veĆĄčina, ki zdruĆŸuje fizično borilno tehniko in elemente plesa. VeĆĄčina je nastala kot zdruĆŸitev bogate afiĆĄke duhovne tradicije s brazilskim temperamentom in energijo.  Capoeira je osnovana na ĆŸivljenjski filozofiji, vsebuje pa tudi  mnogo terapevtskih prvin.
Posebnost capoeire v primerjavi z ostalimi borilnimi veĆĄčinami je, da se izvaja  ob spremljavi glasbe. 
 
Cilj vadbe:

Med vadbo razvijamo  harmoničnost, eleganco in hkrati moč in odločnost . S posebnimi vajami spodbujamo  energetsko pretočnost organizma, kar  omogoča  boljĆĄe  prepoznavanje, ozaveĆĄčanje in preoblikovanje blokad na različnih nivojih.

Vadba ima kot cilj  vzpostavitev stika  s lastnim  telesom,  pridobiti nove gibalne izkuĆĄnje, izboljĆĄati koordinacijo in obogatiti zmoĆŸnosti telesnega izraĆŸanja in odzivanja ter nenazadnje razviti lastne skrite potenciale v stalnem  spoĆĄtovanju lastnih meja.

Učinki vadbe:

Telesni nivo:

 • IzboljĆĄanje  koordinacije in pozornosti 
 • Pridobitev  na mehkobi in sproĆĄčenosti telesa 
 • Spoznavanje osnovne dinamike telesa v gibanju in mirovanju
 • Izmenična uporaba  moči in miĆĄične relaksacije za doseganje večje agilnosti, izboljĆĄane  sposobnosti odreagiranja ob minimalni porabe energije.

Osebnostni nivo ( mentalna, čustvena in medosebna razseĆŸnost) :

 • Zavestna osredotočenost na dihanje sproĆŸi postano čustveno energijo, ki ponavadi  zaradi plitkega dihanja in enolične drĆŸe oz. ustaljenega načina premikanja,  nezavedno vzdrĆŸuje blokade tako na telesnem in osebnostnem nivoju.
 • Prepoznati čustva kot obliko energije in se jo naučiti transformirati
 • Vpliv »negativnih« čustev in miselnih vzorcev
 • Med gibanjem v paru dobimo uvid v to, kako vzpostaviti komunikacijo z drugimi tako da  upoĆĄtevamo in spoĆĄtujemo lastni ritem ter svoje meje.

Duhovni nivo:

 • Spoznati osnovni principe kroĆŸenja energije – vzpostavitev energijskega pretoka v organizmu, povezava z energijo zemlje in neba
 • RazĆĄiritev zaznave, izboljĆĄanje intuicije, razvoj perifernega vida
 • Spoznati haro in tan-tien - uporabo centra volje,  na kateremu temeljijo borilne veĆĄčine
 • Z zdruĆŸitvijo  moĆĄkega principa akcije  in ĆŸenskega principa pasivnosti  in sprejemanja postanemo kreatorji – ustvarjalci lastne realnosti.

Vadbeni sklopi:

 

 1. ogrevanje
 2. osrednji del: učenje osnovnih principov borilnih veĆĄčin
 3. stoječa meditacija: zaznavanje, skladiĆĄčenje energije, dihalno- energetske vaje

Vadba je primerna za starostni razpon 20 – 60 let.

 

MoĆŸnost individualnih ur:

Preko uskladitve gibanja in dihanja se v telesu sproĆŸijo reakcije, ki se odsevajo tudi na drugih nivojih – med terapevtsko uro pride do intenzivne predelave potlačenih čustvenih in mentalnih blokad.  S terapevtskim pogovorom na koncu ure se telesno izkuĆĄnjo ozavesti in ubesedi, kar pripelje do povezave leve in desne moĆŸganske hemisfere in posledično do integracije izkuĆĄnje.

 

Tečaj vodi Anina Derkovič, ki se s Capoeiro ukvarja peto leto. Po izobrazbi je specialist zakonske in druĆŸinske terapije.  Dejavna na področju motenj hranjenja, izgube telesne teĆŸe, izobraĆŸevanj različnih slovenskih podjetij. Pri delu Iintegrira sistemsko - relacijski terapevtski pristop, izvaja individualne terapije, supervizije in vodi delavnice.

 

 

 

Informacije in prijave:

mail@salsalibre.net

info:+38641393632

Salsa Libre Academia - zaplesite v enosti duha, duse in telesa !!!

Copyright by Klub Salsa Libre Academia 2006. All rights reserved!