Salsa Libre Academia - zaplesite v enosti duha, duse in telesa !!!

Capoeira soft

 

Capoeira soft je plesno-borilna veĆĄčina, ki zdruĆŸuje fizično borilno tehniko in elemente plesa. Izvaja se ob spremljavi glasbe, ki je navdih za gibanje: določa namreč hitrost in stil igre. Sama vadba poveča gibljivost telesa ter izboljĆĄa koordinacijo in usklajenost gibanja.

Na Capoeiro soft pa lahko gledamo tudi kot na ĆŸivljenjsko filozofijo in jo uporabljamo kot obliko terapije. Capoeira nas namreč lahko nauči, kako hkrati uporabljati svojo moč in odločnost ter ohraniti neĆŸnost. Lahko nas nauči, kako si prisluhniti, spoznati in upoĆĄtevati lastne omejitve, a jih hkrati ne doĆŸivljati kot končne in absolutne. Kako vzpostaviti komunikacijo z drugimi in okoljem, v katerem se nahajamo, na način, da se zavedamo, upoĆĄtevamo in spoĆĄtujemo lastni ritem.


Na sploĆĄno o capoeiri soft:
Capoeira soft je Braziljska plesno-borilna veĆĄčina, ki zdruĆŸuje fizično borilno tehniko in elemente plesa. VeĆĄčina je nastala kot zdruĆŸitev bogate afiĆĄke duhovne tradicije s brazilskim temperamentom in energijo.Posebnost capoeire soft v primerjavi z ostalimi borilnimi veĆĄčinami je, da se izvaja ob spremljavi glasbe, ki je navdih za gibanje ter določa hitrost in stil igre. Sama igra je zaznamovana z igrivostjo, taktičnostjo, eksplozivnostjo in gracioznostjo.

Capoeira soft je osnovana na ĆŸivljenjski filozofiji, vsebuje pa tudi mnogo terapevtskih prvin.

Capoeira soft - med vadbo je povdarek je predvsem na razvijanju plesnega vidika veĆĄčine, za katerega sta značilni harmonična povezanost, eleganca ter energetska pretočnost. Velik povdarek je dan tudi terapevtskemu vidiku veĆĄčine.

Vadba ima kot cilj vspostavitev stika s lastnim telesom, pridobiti nove gibalne izkuĆĄnje, izboljĆĄati koordinacijo in obogatiti zmoĆŸnosti telesnega izraĆŸanja in odzivanja ter nenazadnje razviti lastne skrite potenciale v stalnem spoĆĄtovanju lastnih meja.

Nekatere prednosti vadbe capoeire soft:

  • Zavestna osredotočenost na dihanje lahko sproĆŸi postano čustveno energijo, ki ponavadi zaradi plitkega dihanja in enolične drĆŸe oz. vstaljenega načina premikanja, nezavedno vzdrĆŸuje blokade tako na telesnem in osebnostnem nivoju.
  • Med gibanjem v paru dobimo uvid v to, kako vspostaviti komunikacijo z drugimi tako da upoĆĄtevamo in spoĆĄtujemo lastni ritem ter svoje meje.
  • Optimalni pretok energije se vspostavi s tem ko uskladimo notranji ritem s telesnim premikanjem in dihanjem. Energija se tako začne kopičiti, kar se odraĆŸa v boljĆĄemu počutju.

Namen vadbe - Capoeira soft za ĆŸenske in dekleta je podana na prilagojen način. Pri vadbi je poudarek na razvijanju plesnega vidika veĆĄčine, za katerega je značilna eleganca, milina, ljubkost in privlačnost gibanja. Namen vadbe je predvsem začutiti in povezati različna nasprotja (ĆŸenskost z moĆĄkostjo, moč z neĆŸnostjo, napetost s sproĆĄčenostjo), soočiti se in premagati lastne omejitve in strahove na telesnem in osebnostnem nivoju ter nenazadnje pridobiti nove gibalne izkuĆĄnje in obogatiti zmoĆŸnosti telesnega izraĆŸanja in odzivanja na okolje.

Tečaj vodi Anina Derkovič, zakonska in druĆŸinska terapevtka, ki se s Capoeiro intenzivno ukvarja ĆŸe peto leto. Izpopolnjevala se je na tečajih in delavnicah v Braziliji, Italiji in Sloveniji. Pri poučevanju integrira znanje relacijske druĆŸinske terapije in brazilske borilne veĆĄčine.

Salsa Libre Academia - zaplesite v enosti duha, duse in telesa !!!

Copyright by Klub Salsa Libre Academia 2006. All rights reserved!